Przejdź do głównej części

Stanowisko UKNF dotyczące sposobu prezentowania opłat w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące sposobu prezentowania opłat w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zob.:
Stanowisko_76997._prezentowanie_oplat_w_umowach_ubezpieczenia_na_zycie_z_UFK_76997.pdf (knf.gov.pl)