Przejdź do głównej części

Drony w procesie likwidacji szkód

Z myślą o przyspieszeniu wypłat odszkodowań

W przypadku wielu szkód nie ma możliwości szybkiego zebrania wiarygodnych danych potrzebnych do udokumentowania zdarzenia. Likwidatorom szkód z ERGO Hestii drony pozwalają nie czekać, aż woda powodziowa opadnie albo straż pożarna umożliwi wstęp do obiektu po pożarze. W przypadku szkód „dachowych” zgłaszanych najczęściej po anomaliach pogodowych, dron może przeprowadzić pełną inspekcję budynku, robiąc zdjęcia i ujęcia filmowe pod wieloma kątami, a nawet wykonując analizę w formacie 3D. Obrazy zarejestrowane przez kamery drona umożliwiają precyzyjne oszacowanie rozmiaru obszarów objętych powodzią, ocenę szkód w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, zakres zniszczeń spowodowanych gradobiciem. Zarejestrowany materiał filmowy ułatwia usuwanie szkód i pozwala na pełne udokumentowanie rozmiaru strat.
Co ważne, wszystkie procedury wpisane w proces likwidacji szkody są zachowane, a dokumentacja tworzona przy użyciu dronów jest powszechnie honorowana przez rzeczoznawców i biegłych sądowych.
Użycie dronów umożliwia ERGO Hestii wyraźne skrócenie czasu między powstaniem szkody a wypłatą odszkodowania.
(Źródło: Hestia)