Przejdź do głównej części

T. Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Warszawa 2015, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym

Książka dostępna w bibliotekach uczelni.

Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze