Przejdź do głównej części

T. Szumlicz, Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia