Przejdź do głównej części

G. Uścińska, Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Książka dostępna w bibliotekach uczelni.