Przejdź do głównej części

Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania, Red. T. Czerwińska, K. Jajuga, Warszawa 2016, Wydawnictwo C.H.Beck

Książka dostępna w bibliotekach uczelni.