Przejdź do głównej części

21 kwietnia 1803 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III powołuje Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych