Przejdź do głównej części

Ciekawostki, opowieści i anegdoty

Na stronie internetowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego można znaleźć informację o założonym jeszcze w 1917 r. czasopiśmie „Kurjer Asekuracyjny”. Na stronie 5 tego czasopisma jest bardzo ciekawa informacja o organizacji w Wyższej Szkole Handlowej (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – SGH) Wydziału Ubezpieczeniowego, który powstał 15 grudnia 1916 roku. Kierownikiem Wydziału Ubezpieczeniowego został sam dyrektor Szkoły (czytaj: rektor) – profesor Bolesław Miklaszewski.
Zob.:
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F78126%2Fdirectory.djvu
Zob. też:
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=71238

Jeszcze nie tak dawno jedyne na świecie muzeum ubezpieczeń znajdowało się w Krakowie, w siedzibie oddziału PZU. W zbiorach muzeum – funkcjonującego ponad 20 lat od 1987 roku – znajdowało się około 36 tysięcy eksponatów (dokumenty, polisy, publikacje, zdjęcia, znaczki, pamiątki osobiste). Najstarszym eksponatem był datowany na 14 grudnia 1804 roku rewers wystawiony przez Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych dla Woyciecha Kirstera.
Dzisiaj za najbardziej atrakcyjne zbiory muzealne dotyczące ubezpieczeń, trzeba uznać te, które znajdują się w Muzeum Ubezpieczeń w Moskwie.

21 kwietnia 1803 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III powołuje Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych (utworzonych z ziem drugiego zaboru), z dwiema Dyrekcjami Głównymi: w Warszawie (podlegają jej tzw. cyrkuły w Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie, Sieradzu i Warszawie) oraz w Poznaniu (cyrkuły w Gnieźnie, Kaliszu, Międzyrzeczu, Poznaniu, Pyzdrach, Włocławku i Wschowie). Ten fakt uznano w 2003 roku za 200 lat ubezpieczeń w Polsce. Z tej okazji PZU zorganizował konferencję i zadbał o wydanie wspaniałego albumu „200 lat UBEZPIECZANIA 1803-2003” (wydawnictwo Ośrodek KARTA, Warszawa 2003).