Przejdź do głównej części

Skutki prawne nieudzielenia w terminie odpowiedzi na reklamację klienta podmiotu rynku finansowego

Autor:
Ewa Bagińska

„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2018 nr 1, s. 15–25.