Przejdź do głównej części

GENERALI WZMACNIA POZYCJĘ NA RYNKU

31 października 2019 r. Concordia Capital S.A. połączyła się z Generali Życie T.U. S.A., dołączając tym samym do międzynarodowej Grupy Generali. Warto odnotować, że w takiej sytuacji umowy ubezpieczenia zawarte z Concordia Capital S.A. pozostają oczywiście w mocy, ale za ich realizację odpowiada obecnie Generali Życie T.U. S.A.
(TS. na podstawie Concordia i Generali)