Przejdź do głównej części

O nas

O nas

Portal edukacyjny „Jest ryzyko… jest ubezpieczenie” realizuje Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym. Projekt ma charakter inicjatywy akademickiej. Uczestniczą w nim nauczyciele akademiccy z czołowych placówek naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką ubezpieczeniową, równocześnie posiadający istotne doświadczenie praktyczne w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Zob. O programie.

Redakcja portalu:

Tadeusz Szumlicz – redaktor naczelny portalu
Marcin Kawiński – zastępca redaktora naczelnego portalu
Anna Snitko-Pleszko – sekretarz redakcji portalu

Tadeusz Szumlicz – profesor nauk ekonomicznych. Prezes Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym ZARYS. Organizator i kierownik (1995-2018) Katedry Ubezpieczenia Społecznego oraz kierownik (od 1995- ) Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca przedmiotów ubezpieczeniowych w kilku uczelniach; aktualnie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Autor ponad 350 publikacji, w tym 250 publikacji na tematy ubezpieczeniowe. Promotor 11 prac doktorskich. Człowiek Roku Ubezpieczeń (2005). Lider Edukacji Ubezpieczeniowej (2011). Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Rozprawy Ubezpieczeniowe” (2006-2015). Redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2013-2017). Członek Komitetu Redakcyjnego serii książek „Współczesne Ubezpieczenia”. Członek jury konkursów na prace promocyjne w dziedzinie ubezpieczeń.

Marcin Kawiński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprezes Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym ZARYS. Wykładowca przedmiotów ubezpieczeniowych w kilku uczelniach i dla organizacji gospodarczych. Autor ponad 60 publikacji na tematy ubezpieczeniowe. Sekretarz naukowy (2010-2014) i członek Rady Programowej (2015-2017) czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe”. Redaktor naczelny czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”. Przedstawiciel naukowców w Grupie Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Anna Snitko-Pleszko – magister nauk humanistycznych. Współpracownik Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym ZARYS. Wcześniej dziennikarz prasowy i telewizyjny; współtwórca programów edukacyjnych i akcji społecznych. Redaktor i koordynator wydawniczy publikacji Polskiej Izby Ubezpieczeń (2009-2016): czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, raportów i książek. Obecnie ekspert Public Relations.

Współpracują z nami:

dr hab. Marietta Janowicz-Lomott – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mgr Monika Łebkowska – doktorantka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
dr Piotr Majewski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu