Przejdź do głównej części

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350)