Przejdź do głównej części

Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, RED. M. Serwach, Łódź 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dostępna w bibliotekach uczelni.