Przejdź do głównej części

Instytucje rynku

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ul. Piękna 20 00-549 Warszawa skr. poczt. 419
przewodniczący: Jacek Jastrzębski tel.: centrala (48) 22 262 50 00 infolinia (48) 22 262 58 00

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ul. Płocka 9/11 01-231 Warszawa
prezes: Małgorzata Ślepowrońska tel.: (48) 22 539 61 00
E-mail: ufg@ufg.pl WWW: www.ufg.pl

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) ul. Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa
prezes: Mariusz Wichtowski tel.: (48) 22 551 51 00 (01)
E-mail: pbuk@pbuk.pl WWW: www.pbuk.pl

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
prezes: Jan Grzegorz Prądzyński tel.: (48) 22 42 05 105

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Rzecznik Finansowy (RF) Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa
Rzecznik Finansowy: Bohdan Zbigniew Pretkiel tel.: (48) 22 333 73 26 (27)

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa
prezes: Tomasz Chróstny tel.: (48) 22 55 60 800, infolinia konsumencka, prowadzona przez Fundację Konsumentów, tel.: 801 440 220 oraz (48) 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, opłata wg taryfy operatora)