Przejdź do głównej części

Cytaty

W ocenie Sądu Najwyższego sprzeczne z właściwością (naturą) stosunku prawnego jest takie skonstruowanie umowy, w której jedna z tych części (proporcja między częścią ochronną i częścią inwestycyjną – uwaga red.) miałaby charakter iluzoryczny. Jednakże ocena tej okoliczności jest rozstrzygana na gruncie konkretnej umowy ubezpieczenia.” … „W związku z oferowaniem przez ubezpieczycieli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym organ nadzoru podjął działania mające na celu wydanie decyzji w sprawie interwencji produktowej. Interwencja produktowa koncentrować się będzie na wskazaniu nieakceptowalnych z punktu widzenia organu nadzoru cech ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, w szczególności dotyczących średniej stopy zwrotu z inwestycji.”

(Dagmara Wieczorek-Bartczak, zastępca przewodniczącego KNF, w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 30 września 2020 r.)

 

Rok 1996

„Zanim społeczeństwo mogło włączyć pojęcie ryzyka do kultury, musiały […] ulec zmianie nie tyle poglądy dotyczące teraźniejszości, ile raczej postawy wobec przyszłości”.

(Peter L. Bernstein, Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, tłum. z ang.: Against The Gods. The Remarkable Story of Risk, 1996)

Rok 1934

„Opodatkowanie poszczególnych stosunków ubezpieczeniowych nasuwa poważne zastrzeżenia. Skoro ubezpieczenie jest urządzeniem z punktu widzenia społeczno-gospodarczego celowem, należy je popierać, a więc w szczególności zwalniać od obciążeń podatkowych”.

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, 1934)

Rok 2008

„Jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa socjalnego, to nie powinno opodatkowywać wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia tego poziomu”.

(Tadeusz Szumlicz, Podejście ubezpieczeniowe do zmiany systemu ochrony zdrowia, 2008)

Sierpień 2020

„W Polsce dyskusje o współpłaceniu podejmowane są niechętnie, prawie zawsze w negatywnej konotacji do nieudanych prób naszych sąsiadów – Czech i Słowacji. Są też jednak pozytywne przykłady – ze Szwecji, Szwajcarii, Niemiec i Francji – którym warto przyjrzeć się bliżej, bo funkcjonują od lat, kształtując zasady działania systemów opieki zdrowotnej.”

(Mariusz Jędrzejczak, „Menedżer Zdrowia” 2020 nr 7-8)

Lipiec 2020

„Umowa ubezpieczenia musi być długa i skomplikowana, bo wszyscy naokoło mącą język, a wystawca polisy chce z tego bełkotu ulepić jak najmniej dla siebie kłopotliwy tekst.”

(Marcin Masny, współzałożyciel grupy eksperckiej Laboratorium Strategii, w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 27 lipca 2020 r.)

Czerwiec 2020

„Obowiązek przeprowadzenia procesu badania wymagań i potrzeb w sposób rzetelny implikuje również możliwość jego odtworzenia oraz weryfikacji poprawności w przyszłości, szczególnie w przypadku sporu z klientem lub reklamacji związanej z procesem dystrybucji. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach to na dystrybutorze ciąży obowiązek udowodnienia, że analiza wymagań i potrzeb klienta została faktycznie i właściwie przeprowadzona.”

(Dagmara Wieczorek-Bartczak, zastępca przewodniczącego KNF, z Komentarza do dyskusji o Analizie Potrzeb Klienta (APK) w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 16 czerwca 2020 r.)

Maj 2020

„Wiosna pokazała, że ubezpieczenia to już nie biurowce, pełne „ołpenspejsy” i jak najlepsza lokalizacja. Ubezpieczenia mogą tak samo działać wszędzie – również w domowym rozproszeniu. I nieszybko powrócimy do rzeczywistości, gdzie 40… 50… czy jeszcze więcej godzin tygodniowo należy spędzać w biurach.”

(Karolina Zysk-Wieczorek w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 22 maja 2020 r.)

Kwiecień 2020

Dwa miesiące temu wydawało się, że o APK powiedziano i napisano już wszystko”.

Uwaga red.: APK to Analiza Potrzeb Klienta.

(Z zapowiedzi szkolenia, które ma poprowadzić prof. Marcin Orlicki)

Marzec 2020

„Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie tzw. kwarantanny społecznej, czyli zamknięcie szkół, przedszkoli i galerii handlowych, dla wielu osób to poważny problem finansowy. Wiem, że skutki lockdownu odczuje cała gospodarka. Ale mamy wybór – swoiste zamknięcie państwa i ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki i setki tysięcy chorych, a do tego setki zmarłych. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator.
[…] Obecny koronawirus jest dla nas, dla naukowców i ekspertów czymś nowym. Bardzo się od wirusa grypy różni – jest bardziej zakaźny, powoduje groźniejsze konsekwencje.”

(Z wywiadu z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, „Rzeczpospolita” 19 marca 2020 r.

Luty 2020

„Świat jest przerażony koronawirusem, ale on nie wydaje się bardziej groźny od grypy, którą mamy wszędzie dookoła, a przeciw której tak niechętnie się szczepimy.”

(prof. Waleria Hryniewicz, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków, „Menedżer Zdrowia” z 24.02.2020)

„Chociaż bardziej boimy się koronawirusa, to groźniejsza jest grypa. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach w Polsce zachorowało na nią ponad 200 tys. osób, a dziewięć zmarło. Na koronawirusa na razie nie zachorował nikt.”

(prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, „Menedżer Zdrowia” z 28.02.2020)

Styczeń 2020

„Czy jednak powrót do pozycji silnego aktuariatu, do korzeni ubezpieczeń i podstawowych zasad, nie byłby dla rynku korzystny? Bo to nie aktuariusze, ale sprzedaż wywołuje kolejne wojny cenowe”.

(Marcin Broda, redaktor naczelny „Dziennika Ubezpieczeniowego”, 30 stycznia 2020 r.)

Grudzień 2019

„Jeszcze nie tak dawno, gdy młody Amerykanin wchodził w dorosłość, razem z pierwszą poważną posadą musiał podjąć dwie kluczowe decyzje. Po pierwsze, jakie wybrać ubezpieczenie zdrowotne, po drugie, jaki program emerytalny. Od skończenia 21 roku życia mógł już pić alkohol, a od ukończenia studiów opłacać (niemałe) składki na ubezpieczenia. I to była właśnie dorosłość. Potem do tej listy dochodziło jeszcze małżeństwo i hipoteka. […] powinniśmy sprawić, żeby to ubezpieczenia były wielkie. Znaczące. Żeby zaczęły budzić emocje, a nie tylko kusiły coraz niższą składką”.

(Aleksandra E. Wysocka – redaktor naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej”, 18 grudnia 2019 r.: zob. ciekawostki, opowieści, anegdoty)

Listopad 2019

[…] chętniej rekomenduje się klientowi niedoubezpieczenie niż pełną, ale droższą ochronę. Tylko czy na pewno chcemy przyzwyczajać klientów, że to właśnie cena jest najlepszym wyznacznikiem ochrony ubezpieczeniowej…?


(Karolina Zysk-Wieczorek, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 8 listopada 2019 r.)

 

Październik 2019

„Wydaje się oczywiste, że w obecnej formule nasz system opieki zdrowotnej wyczerpał swoje możliwości. Dla wielu jest on jednak nadal atrakcyjny, bo zaspokaja pewne interesy grupowe, a jego radykalna zmiana byłaby trudna do przeprowadzenia z powodu braku potencjału finansowego i ludzkiego, braku zgody politycznej, ale także braku koncepcji, jak ta zmiana miałaby ostatecznie wyglądać”.

(Maciej Biardzki, „Menedżer Zdrowia” 2019 nr 5/6).

Wrzesień 2019

„Najlepsza edukacja finansowa to ta wyssana z mlekiem matki”.

(Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, na konferencji: „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta”, 24 września 2019 r.)

Sierpień 2019

„Ubezpieczyciele oddali wizerunek ubezpieczeń w ręce agentów. Brak jest wiarygodnych i łatwo dostępnych źródeł wiedzy ubezpieczeniowej”.

(Marcin Broda, redaktor naczelny, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 27 sierpnia 2019 r.)

Lipiec 2019

>Patrząc szerzej – na wszystkie dzisiejsze informacje o nowościach produktowych poszczególnych ubezpieczycieli – wydaje się, że zdecydowanym trendem jest „wsłuchiwanie się w potrzeby klientów” i „dostosowywanie oferty do ich zmieniającego się stylu życia„. Może trzeba było wsłuchiwać się wcześniej? 😉 <

(Anna Trzcińska, zastępca redaktora naczelnego, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 23 lipca 2019 r.)