Przejdź do głównej części

Cytaty

„…przy braku zasobów finansowych i ludzkich, przy obecnej organizacji systemu – zarządzanie szpitalem to nie jest zarządzanie bankiem. A tak wydają się myśleć obecnie rządzący, włącznie z samym ministrem zdrowia deklarującym publicznie wymianę lekarzy na menedżerów.”

(Maciej Biardzki, w „Menedżerze Zdrowia” z 30 września 2021 r. www.termedia.pl/mz/Kolejny-obumarly-projekt,43710.html)

Rok 1996

„Zanim społeczeństwo mogło włączyć pojęcie ryzyka do kultury, musiały […] ulec zmianie nie tyle poglądy dotyczące teraźniejszości, ile raczej postawy wobec przyszłości”.

(Peter L. Bernstein, Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, tłum. z ang.: Against The Gods. The Remarkable Story of Risk, 1996)

Rok 1934

„Opodatkowanie poszczególnych stosunków ubezpieczeniowych nasuwa poważne zastrzeżenia. Skoro ubezpieczenie jest urządzeniem z punktu widzenia społeczno-gospodarczego celowem, należy je popierać, a więc w szczególności zwalniać od obciążeń podatkowych”.

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, 1934)

Rok 2008

„Jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa socjalnego, to nie powinno opodatkowywać wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia tego poziomu”.

(Tadeusz Szumlicz, Podejście ubezpieczeniowe do zmiany systemu ochrony zdrowia, 2008)

Sierpień 2021

„Nie jest możliwe takie ukształtowanie produktu ubezpieczeniowego, żeby wykluczyć możliwość narażenia zakładu na nieuczciwe praktyki zawierających umowę, którzy czynią to w sposób sprzeczny z jej istotą, to jest w celu uzyskania świadczenia/odszkodowania, a nie finansowego zabezpieczenia się na wypadek ryzyka zdarzenia losowego”.

(Waldemar Szubert, Jak oszukują w ubezpieczeniach osobowych, „Gazeta Ubezpieczeniowa” z 31 sierpnia 2021 r.)

Lipiec 2021

„…najważniejsze obawy wskazane przez Polaków można ubezpieczyć.”

(Mapa ryzyka Polaków. Jak ubezpieczyciele odpowiadają na potrzeby społeczeństwa?,
Raport PIU opublikowany w lipcu 2021 r.). Zob. w [Raporty]

Czerwiec 2021

„Postępująca w trybie geometrycznym digitalizacja, upraszczanie procesów oraz zawieranie umów na odległość nie spowoduje, że polisy będą sprzedawały roboty, a dostarczały drony. Agenci zatem nie znikną z rynku – natomiast ten dominujący segment dystrybucji zmniejszy się.”

(Artur Olech, CEO Trasti, „Dziennik Ubezpieczeniowy”, 25.06.2021

Maj 2021

W ochronie zdrowia mechanizmy rynkowe też się ujawniają, nawet jeśli rządzący i eksperci twierdzą, że >rynek w służbie zdrowia nie działa<. Dlatego właśnie w polskich warunkach mamy do czynienia z pełzającą prywatyzacją świadczeń.”

(Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, „Menedżer Zdrowia”, 31.05.21)

Kwiecień 2021

„Prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą skutecznie odciążyć publiczną opiekę zdrowotną. Trzeba im na to wreszcie pozwolić.”

(Jan Grzegorz Prądzyński, Blog Polskiej Izby Ubezpieczeń, 29.04.21)

Marzec 2021

„Edukacja w przekazie reklamowym jest nudna, niezrozumiała i marketingowo mało sprzedażowa. Dlatego w przekazach masowych wybrzmiewa odmieniane na różne sposoby słowo „najtaniej”, wciskające niestety ubezpieczenia w kategorię quasi-podatkową.”

(Marek P. Gola, w „Miesięczniku Ubezpieczeniowym” z marca 2021)

Luty 2021

„Plan Odbudowy Zdrowotnej będzie tlenem dla zmian systemowych, zanim konieczny będzie respirator”

(Z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH: „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2020”)

Styczeń 2021

„Im więcej zgonów z powodu koronawirusa, tym bardziej urosną ceny niektórych ubezpieczeń”

(Regina Skibińska, wyborcza.pl z 26 stycznia 2021 r.)

Grudzień 2020

„Zgodnie z założeniami, możliwe będzie wykonywanie 3,4 mln szczepień miesięcznie”.

(Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na konferencji prasowej 12 grudnia 2020 r., za: Newsletterem Menedżera Zdrowia)

Listopad 2020

„Chciałbym, by twórcy nowych regulacji wpływających na rynek ubezpieczeniowy w ocenie ich skutków odnosili się do kwestii powszechności i dostępności ubezpieczeń dla każdego, kto chce się ubezpieczyć. Wykluczenie z możliwości scedowania ryzyka lub jego części przez najtańsze narzędzie – ubezpieczenie – jest moim zdaniem aspołeczne.”

Dr Jacek Skwierczyński, aktuariusz, w „Miesięczniku Ubezpieczeniowym” z października 2020 r. (cytat przywołany w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 12 listopada 2020 r. (T. Szumlicz, Rynek o „życiu”).

Październik 2020

„Istnieje rozbieżność pomiędzy tym, co widzą ubezpieczeniowcy, tym, czego potrzebuje klient, a tym, co jest łatwe do sprzedaży. Zmiana nawyków konsumentów wymaga dużo pracy. Ogromne znaczenie ma oczywiście edukacja i podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej. […] Z perspektywy ubezpieczyciela dużo łatwiej jest sprzedać produkt, do kupna którego nie trzeba klienta namawiać, jednak odpowiedzialność ubezpieczyciela zobowiązuje do zwrócenia uwagi na faktyczne, największe ryzyko.”

Rajmund Rusiecki, członek zarządu Generali Życie TU SA w „Miesięczniku Ubezpieczeniowym” z października 2020 r.

Wrzesień 2020

W ocenie Sądu Najwyższego sprzeczne z właściwością (naturą) stosunku prawnego jest takie skonstruowanie umowy, w której jedna z tych części (proporcja między częścią ochronną i częścią inwestycyjną – uwaga red.) miałaby charakter iluzoryczny. Jednakże ocena tej okoliczności jest rozstrzygana na gruncie konkretnej umowy ubezpieczenia.” … „W związku z oferowaniem przez ubezpieczycieli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym organ nadzoru podjął działania mające na celu wydanie decyzji w sprawie interwencji produktowej. Interwencja produktowa koncentrować się będzie na wskazaniu nieakceptowalnych z punktu widzenia organu nadzoru cech ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, w szczególności dotyczących średniej stopy zwrotu z inwestycji.”

(Dagmara Wieczorek-Bartczak, zastępca przewodniczącego KNF, w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 30 września 2020 r.)

 

Sierpień 2020

„W Polsce dyskusje o współpłaceniu podejmowane są niechętnie, prawie zawsze w negatywnej konotacji do nieudanych prób naszych sąsiadów – Czech i Słowacji. Są też jednak pozytywne przykłady – ze Szwecji, Szwajcarii, Niemiec i Francji – którym warto przyjrzeć się bliżej, bo funkcjonują od lat, kształtując zasady działania systemów opieki zdrowotnej.”

(Mariusz Jędrzejczak, „Menedżer Zdrowia” 2020 nr 7-8)

Lipiec 2020

„Umowa ubezpieczenia musi być długa i skomplikowana, bo wszyscy naokoło mącą język, a wystawca polisy chce z tego bełkotu ulepić jak najmniej dla siebie kłopotliwy tekst.”

(Marcin Masny, współzałożyciel grupy eksperckiej Laboratorium Strategii, w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 27 lipca 2020 r.)

Czerwiec 2020

„Obowiązek przeprowadzenia procesu badania wymagań i potrzeb w sposób rzetelny implikuje również możliwość jego odtworzenia oraz weryfikacji poprawności w przyszłości, szczególnie w przypadku sporu z klientem lub reklamacji związanej z procesem dystrybucji. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach to na dystrybutorze ciąży obowiązek udowodnienia, że analiza wymagań i potrzeb klienta została faktycznie i właściwie przeprowadzona.”

(Dagmara Wieczorek-Bartczak, zastępca przewodniczącego KNF, z Komentarza do dyskusji o Analizie Potrzeb Klienta (APK) w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 16 czerwca 2020 r.)

Maj 2020

„Wiosna pokazała, że ubezpieczenia to już nie biurowce, pełne „ołpenspejsy” i jak najlepsza lokalizacja. Ubezpieczenia mogą tak samo działać wszędzie – również w domowym rozproszeniu. I nieszybko powrócimy do rzeczywistości, gdzie 40… 50… czy jeszcze więcej godzin tygodniowo należy spędzać w biurach.”

(Karolina Zysk-Wieczorek w „Dzienniku Ubezpieczeniowym” z 22 maja 2020 r.)

Kwiecień 2020

Dwa miesiące temu wydawało się, że o APK powiedziano i napisano już wszystko”.

Uwaga red.: APK to Analiza Potrzeb Klienta.

(Z zapowiedzi szkolenia, które ma poprowadzić prof. Marcin Orlicki)

Marzec 2020

„Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie tzw. kwarantanny społecznej, czyli zamknięcie szkół, przedszkoli i galerii handlowych, dla wielu osób to poważny problem finansowy. Wiem, że skutki lockdownu odczuje cała gospodarka. Ale mamy wybór – swoiste zamknięcie państwa i ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki i setki tysięcy chorych, a do tego setki zmarłych. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator.
[…] Obecny koronawirus jest dla nas, dla naukowców i ekspertów czymś nowym. Bardzo się od wirusa grypy różni – jest bardziej zakaźny, powoduje groźniejsze konsekwencje.”

(Z wywiadu z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, „Rzeczpospolita” 19 marca 2020 r.

Luty 2020

„Świat jest przerażony koronawirusem, ale on nie wydaje się bardziej groźny od grypy, którą mamy wszędzie dookoła, a przeciw której tak niechętnie się szczepimy.”

(prof. Waleria Hryniewicz, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków, „Menedżer Zdrowia” z 24.02.2020)

„Chociaż bardziej boimy się koronawirusa, to groźniejsza jest grypa. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach w Polsce zachorowało na nią ponad 200 tys. osób, a dziewięć zmarło. Na koronawirusa na razie nie zachorował nikt.”

(prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, „Menedżer Zdrowia” z 28.02.2020)

Styczeń 2020

„Czy jednak powrót do pozycji silnego aktuariatu, do korzeni ubezpieczeń i podstawowych zasad, nie byłby dla rynku korzystny? Bo to nie aktuariusze, ale sprzedaż wywołuje kolejne wojny cenowe”.

(Marcin Broda, redaktor naczelny „Dziennika Ubezpieczeniowego”, 30 stycznia 2020 r.)

Grudzień 2019

„Jeszcze nie tak dawno, gdy młody Amerykanin wchodził w dorosłość, razem z pierwszą poważną posadą musiał podjąć dwie kluczowe decyzje. Po pierwsze, jakie wybrać ubezpieczenie zdrowotne, po drugie, jaki program emerytalny. Od skończenia 21 roku życia mógł już pić alkohol, a od ukończenia studiów opłacać (niemałe) składki na ubezpieczenia. I to była właśnie dorosłość. Potem do tej listy dochodziło jeszcze małżeństwo i hipoteka. […] powinniśmy sprawić, żeby to ubezpieczenia były wielkie. Znaczące. Żeby zaczęły budzić emocje, a nie tylko kusiły coraz niższą składką”.

(Aleksandra E. Wysocka – redaktor naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej”, 18 grudnia 2019 r.: zob. ciekawostki, opowieści, anegdoty)

Listopad 2019

[…] chętniej rekomenduje się klientowi niedoubezpieczenie niż pełną, ale droższą ochronę. Tylko czy na pewno chcemy przyzwyczajać klientów, że to właśnie cena jest najlepszym wyznacznikiem ochrony ubezpieczeniowej…?


(Karolina Zysk-Wieczorek, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 8 listopada 2019 r.)

 

Październik 2019

„Wydaje się oczywiste, że w obecnej formule nasz system opieki zdrowotnej wyczerpał swoje możliwości. Dla wielu jest on jednak nadal atrakcyjny, bo zaspokaja pewne interesy grupowe, a jego radykalna zmiana byłaby trudna do przeprowadzenia z powodu braku potencjału finansowego i ludzkiego, braku zgody politycznej, ale także braku koncepcji, jak ta zmiana miałaby ostatecznie wyglądać”.

(Maciej Biardzki, „Menedżer Zdrowia” 2019 nr 5/6).

Wrzesień 2019

„Najlepsza edukacja finansowa to ta wyssana z mlekiem matki”.

(Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, na konferencji: „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta”, 24 września 2019 r.)

Sierpień 2019

„Ubezpieczyciele oddali wizerunek ubezpieczeń w ręce agentów. Brak jest wiarygodnych i łatwo dostępnych źródeł wiedzy ubezpieczeniowej”.

(Marcin Broda, redaktor naczelny, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 27 sierpnia 2019 r.)

Lipiec 2019

>Patrząc szerzej – na wszystkie dzisiejsze informacje o nowościach produktowych poszczególnych ubezpieczycieli – wydaje się, że zdecydowanym trendem jest „wsłuchiwanie się w potrzeby klientów” i „dostosowywanie oferty do ich zmieniającego się stylu życia„. Może trzeba było wsłuchiwać się wcześniej? 😉 <

(Anna Trzcińska, zastępca redaktora naczelnego, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 23 lipca 2019 r.)