Przejdź do głównej części

Cytaty

„Najlepsza edukacja finansowa to ta wyssana z mlekiem matki”.

(Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, na konferencji: „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta”, 24 września 2019 r.)

„Ubezpieczyciele oddali wizerunek ubezpieczeń w ręce agentów. Brak jest wiarygodnych i łatwo dostępnych źródeł wiedzy ubezpieczeniowej”.

(Marcin Broda, redaktor naczelny, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 27 sierpnia 2019 r.)

>Patrząc szerzej – na wszystkie dzisiejsze informacje o nowościach produktowych poszczególnych ubezpieczycieli – wydaje się, że zdecydowanym trendem jest „wsłuchiwanie się w potrzeby klientów” i „dostosowywanie oferty do ich zmieniającego się stylu życia„. Może trzeba było wsłuchiwać się wcześniej? 😉 <

(Anna Trzcińska, zastępca redaktora naczelnego, „Dziennik Ubezpieczeniowy” z 23 lipca 2019 r.)

„Zanim społeczeństwo mogło włączyć pojęcie ryzyka do kultury, musiały […] ulec zmianie nie tyle poglądy dotyczące teraźniejszości, ile raczej postawy wobec przyszłości”.

(Peter L. Bernstein, Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, tłum. z ang.: Against The Gods. The Remarkable Story of Risk, 1996)

„Opodatkowanie poszczególnych stosunków ubezpieczeniowych nasuwa poważne zastrzeżenia. Skoro ubezpieczenie jest urządzeniem z punktu widzenia społeczno-gospodarczego celowem, należy je popierać, a więc w szczególności zwalniać od obciążeń podatkowych”.

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, 1934)

„Jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa socjalnego, to nie powinno opodatkowywać wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia tego poziomu”.

(Tadeusz Szumlicz, Podejście ubezpieczeniowe do zmiany systemu ochrony zdrowia, 2008)